Business Support Administrator

BH-272831
  • Competitive
  • Norway Oslo Oslo
  • Contract
  • Oil & Gas
Business Support Administrator 

Kontraktsperiode: 15.08.2024 - 15.08.2025
Lokasjon: Oslo

Arbeidsoppgaver:

- Planlegge faste møter og samlinger. Følge opp alle praktikaliteter; deltakere, møterom, agenda, pre-read. 
- Bidra til god kapasitetsutnyttelse og arbeidsflyt på de ulike kontorlokasjonene. Selskapet vil fremover implementere nye arbeidsmetoder i nyoppussede og fleksible lokaler.
- Følge opp enkelte moduler i prosjektets styringsverktøy (PIMS), herunder organisasjonskart/distribusjonslister og aksjonslogger.
- Vedlikeholde prosjektets SharePoint-sider og bidra til å synliggjøre prosjektet internt i selskapet, blant annet gjennom intranett.
- Mottak av nyansatte og konsulenter.
- Fleksibel ad-hoc kapasitet for prosjektets ledergruppe.
- Være en bidragsyter for et godt sosialt miljø.
- Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning innenfor administrasjon.
- Erfaring kan oppveie for relevant utdanning.  
- Minimum 5 års relevant erfaring.
- Erfaring fra administrativ støtte.
- Generelt kyndig på de vanligste dataverktøyene i MS Office.
- Utadvendt, med gode mellommenneskelige kommunikasjons- og påvirkningsevner.
- Pliktoppfyllende.
- Lagspiller med en «One Team»-atferd som proaktivt søker råd og deler kunnskap.
- Selvstarter med sterkt leveransefokus, strukturert og systematisk.
- Ha drivkraften til å levere på en "alltid forbedrende" tankegang, inkludert nye arbeidsmetoder og digitale verktøy.
- Fleksibel og komfortabel å jobbe i et dynamisk miljø.

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role