Change Coordinator

BH-226341
  • Competitive
  • Stavanger
  • Contract
  • Oil & Gas
Change Coordinator

- Ansvarlig for endringshåndtering og bidra til å identifisere endringer så tidlig som mulig for å unngå eller minimere konsekvenser, spesielt viktig for plankonsekvenser.
- Utarbeide og presentere endringsordre inkludert plan- og kostnadskonsekvenser til Kunden.
- Sørge for at IFS til enhver tid er oppdatert, at aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
- Utvikle og forbedre prosessene og verktøy selskapet bruker i endringsarbeid.

Qualifications:
- Utdanning fra Teknisk fagskole eller høyere teknisk utdannelse.
- Bred prosjekterfaring (min 5 år), fordel med multidisiplin erfaring fra oljebransjen.
- Erfaring med systemer for endringshåndtering eller endringsregistre (som IFS).
- Kjennskap til NKT/NF krav til endringsstyring og kommersielle bestemmelser.
- Kjennskap til grensesnitt mellom plan, engineering og konstruksjon."
- Du har god evne til å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i prosjektet.
- Du er positiv, selvstendig og systematisk, samt opptatt av å levere gode resultater. 

Location:
Stavanger

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role