HMSS koordinator / Inspektør

BH-272106
  • Competitive
  • Norway Rogaland Haugesund
  • Contract
  • Oil & Gas
HMSS koordinator / Inspektør 

Kontraktsperiode: 05.08.2024 - 13.08.2024
Lokasjon: Haugesund


Arbeidsoppgaver:
- Følge opp HMS i prosjekt
- Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
- Delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
- Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet
- Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser og saksbehandling av HMS rapporter

Kvalifikasjoner:
- Utdanning innen HMS er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
- Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg
- Kandidat må være utadvendt og proaktiv, og ha evnen og snakke med alle typer mennesker.
- Hen skal stille åpne spørsmål og være vennlig og imøtekommende, men også bestemt dersom hen opplever/ser overtredelser i felt, og våge å gripe inn. 
- Mesteparten av arbeidstiden skal tilbringes ute i felt. 
- Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
- Gode samarbeidsevner
- PIMS HSSE og Risk, Synergi, standard MS program.

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role