INGENIØR TEKNISK SIKKERHET

BH-245051
  • Competitive
  • Norway Hordaland Mongstad
  • Contract
  • Oil & Gas
INGENIØR TEKNISK SIKKERHET

- Ivareta rollen prosjektingeniør i PD03 
- Utarbeide designbasis og tekniske krav (TORG dokument)
- Utarbeide tekniske avsnitt i oppdragsdokument.
- Utvikling av arbeidsomfang for modifikasjoner sammen med studieleverandør.
- Sikre nødvendige tekniske avklaringer og håndtering av grensesnitt mot eksisterende anlegg/system.
- Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner
- Styre risiko og HMS i design 
- Kvalitetssikre tekniske leveranser i henhold til styringssystem 
- Kvalitetssikre / etablere teknisk underlag for kostestimering 
- Involvere andre nødvendige disipliner som ikke er fast i teamet
- Oppgaver ved interne prosjekt 
- Ivareta rollen utførende i PD03
- Gjennomføre tidligfase / screening studier 
- Utføre modifikasjonsstudie og engineering i henhold til omforent oppdragsbeskrivelse
- Utarbeide designbasis og definere tekniske krav
- Gjennomføre engineering oppgaver og levere i henhold til prosjektplan og tekniske krav
- Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner 
- Styre risiko og HMS i design Ingeniør teknisk sikkerhet har.
- På oppdrag fra DI-leder, gjennomføre oppdatering av anleggets totale risikoanalyse (TRA) og sikkerhetsdokumentasjon, i samarbeid med ekstern leverandør
- Lede «sonekomite». Sonekomiteen skal sørge for kontinuerlig vurdering og oppdatering av Soneklassifiseringskart. 
- TTS-koordinator

Qualifications:
- Har en bachelor eller mastergrad innenfor relevant fagområde 
- Er resultatorientert og proaktiv 
- Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplint miljø
- Gode kommunikasjonsevner i engelsk og skandinavisk, både skriftlig og muntlig
- Dedikert, ansvarlig og motivert 
- Er god til å organisere eget arbeid Erfaring innen teknisk sikkerhet, fordel med kunnskap om blant annet: 
- ATEX-sertifisering 
- HAZOP/HAZID-utførelse
- SIL-sertifisering

Location:
Mongstad 


With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role