Kierownik ds. Ochrony Środowiska | NES Fircroft

Kierownik ds. Ochrony Środowiska

BH-252610-1
 • 12 000 - 15000
 • Poland Warszawa
 • Permanent
 • Construction & Infrastructure
Dla naszego klienta, międzynarodowego lidera w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, przemysłowego oraz odnawialnych źródeł energii, prowadzę proces rekrutacyjny na stanowisko:

Twój zakres obowiązków:
 • Nadzór budów, umiejętność i doświadczenie w zakresie obserwacji budowy oraz podejmowania samodzielnych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • Kierowanie zespołem, wyznaczanie celów oraz kontrola ich realizacji, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości procesów w departamencie
 • Wspieranie działu ofertowania, współpraca z pozostałymi działami, szczególnie działem prawnym i działem roszczeń, umiejętność opracowywania i opiniowania wymagań środowiskowych do umów z podwykonawcami i dostawcami
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa ochrony środowiska oraz umiejętność ich interpretacji, zapewnienie zgodności spółce w przedmiotowym obszarze.; umiejętność obsługi LEX
 • Umiejętność planowania działań na podstawie projektów ustaw i rozporządzeń
 • Łatwość w formułowaniu pism oraz doświadczenie we współpracy z urzędami
 • Bardzo dobra znajomość normy ISO 14001 oraz doświadczenie w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania, umiejętność planowania i HUMAN RESOURCES SC-01 prowadzenia audytów, formułowania raportów poaudytowych oraz działań korygujących i naprawczych, przygotowanie i reprezentowanie firmy podczas audytu zewnętrznego, umiejętność formułowania i przedstawiania danych wejściowych do przeglądu zarządzania
 • Zapewnienie realizacji zadań związanych z systemem zarządzania środowiskowego: opracowywanie i wdrażanie procedur oraz ich cykliczny przegląd, umiejętność opracowywania narzędzi usprawniających procesy środowiskowe
 • Umiejętność i doświadczenie w formułowani celów środowiskowych prowadzących do ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska oraz do wdrażania i wspierania proaktywnych procesów kultury ochrony środowiska w firmie
 • Bardzo dobra znajomość procedur i przepisów w zakresie GOZ, doświadczenie w tworzeniu wniosków na przetwarzanie odpadów oraz utratę statusu odpadów
 • Umiejętność tworzenia kluczowych wskaźników efektywności środowiskowej (KPI: odpady, incydenty, szkolenia)
 • Umiejętność tworzenia i prezentowania treści środowiskowych dla najwyższego kierownictwa, dla współpracowników podczas szkoleń
 • Umiejętność współpracy z podwykonawcami w zakresie tworzenia aplikacji automatyzujących procesy środowiskowe (AYMING i ślad węglowy)
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji użytkownik głównego BDO: nadawanie/cofanie uprawnień użytkownikom podrzędnym, formułowanie wniosków aktualizacyjnych, nadzorowanie KEO dla wielu lokalizacji, wykonywanie opłat rocznych, sprawozdawczość roczna BDO, szkolenie nowych użytkowników BDO, ewidencja odpadów przetworzonych.
 • Doświadczenie w koordynowaniu oraz znajomość kryteriów przeprowadzania audytów energetycznych w spółce
 • Raportowanie wewnątrz Grupy oraz do centrali w Hiszpanii
 • Zebranie danych i sporządzenie sprawozdań rocznych dotyczących ochrony środowiska (odpady, BDO, KOBiZE, odpady opakowaniowe, GUS) oraz wysokości należnych opłat (do Urzędów Miejskich, Urzędów Marszałkowskich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).
 • Doświadczenie we współpracy i raportowaniu do organizacji odzysku
 • Znajomość procesu i narzędzi do liczenia śladu węglowego dla zakresu 1, 2 i 3 w branży budowlanej, zgodnie z GHG Protocol
 • Zbieranie i weryfikacja danych do raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardem Ustawy o Rachunkowości/ dyrektywy CSRD / Taksonomii oraz GRI
 • Współudział w proponowaniu i realizacji strategii ESG oraz wynikających z niej projektów, współudział we wdrażaniu i nadzorowaniu polityki zrównoważonego rozwoju
 • Analiza i ocena zagadnień ESG, w tym kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, które wpływają na działalność firmy oraz jej klientów

Nasze wymagania:
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe (studia ochrona środowiska) lub podyplomowe
 • Dobra znajomość przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika ds. Środowiska w branży budowlanej
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera - w szczególności pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Prawo jazdy kat. B
To oferujemy:
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie międzynarodowej,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Praca hybrydowa – jeden dzień home office w tygodniu,
 • Pakiet benefitów,
 • Przyjazną atmosferę pracy


With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role