Kierownik Projektu

BH-269956
 • Competetive
 • Poland Polska
 • Permanent
 • Power Generation, T&D
 • T&D
Kierownik Projektu - Stacje Elektroenergetyczne
 
Oferujemy

 • Możliwość pracy przy realizacji inwestycji o ponadlokalnym zaznaczeniu, stanowiącej ważny element rozwoju sieci przesyłowej w Polsce
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na zdrowie i życie, karta MultiSport)
Zakres odpowiedzialności

 • Planowanie, kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych projektów zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem
 • Organizacja i zarządzanie zasobami technicznymi oraz personelem
 • Utrzymywanie i zarządzanie relacjami z klientami oraz dyrekcją techniczną Inwestora
 • Umiejętność tworzenia harmonogramów realizacyjnych
 • Raportowanie w zakresie budżetu bieżącego oraz jego prognoz
 • Zarządzanie fakturowaniem i należnościami firmy
 • Nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Reprezentowanie Firmy w rozmowach z klientem, podwykonawcami oraz dostawcami
Poszukiwane kompetencje

 • Wykształcenie wyższe w obszarze elektrotechniki, energetyki
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na stanowisku Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy, przy budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej o napięciu 110kV, 220kV lub wyższym
 • Znajomość programu MS Project
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolności negocjacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do pracy w delegacji


With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role