Land Manager | NES Fircroft

Land Manager

BH-248491
 • PLN169000 per annum
 • Poland Warszawa
 • Permanent
 • Alternative & Renewable Energy
 • Onshore Wind
 • Solar
Droga sieci, w partnerstwie z OX2 prowadzimy jako NES Fircroft rekrutację na stanowisko Land Managera, odpowiedzialne za rozwój wielkopowierzchniowych instalacji PV.

Wielce renomowany brand, elastyczne miejsce pracy i wybitnie uzdolniony zespół - jeśli masz doświadczenie w rozwoju projektów OZE (PV lub Wiatr) i chcesz w pełni wykorzystywać swoją ekspertyzę, zapraszam do aplikowania!


Land Manager

Główne obowiązki:
 1. Zarządzanie umowami do nieruchomości, umożliwiającymi planowanie, budowę, funkcjonowanie i rozbiórkę projektów farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, w tym pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do zawierania takich umów np. wypisów z rejestru gruntów, wypisów z ksiąg wieczystych.
 2. Udział w due dillignece projektów rozważanych do zakupu lub sprzedawanych przez Pracodawcę w zakresie dotyczącycym zabezpieczenia prawa do nieruchomości.
 3. Koordynacja i wsparciepracy negocjatorów terenowych, uzgadnianie zmian do umów dzierżawy, umów najmu, umów służebności (gruntowych- drogowych, nadwieszenia oraz przesyłu), lub innych umów dotyczących nieruchomości pod realizację farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, w tym infrastruktury stałej i tymczasowej.
 4. Zaangażowanie w negocjacje z właścicielami nieruchomości kluczowych dla projektu lub problematyczynych, o ile to będzie konieczne.
 5. Odpowiedzialność za wprowadzanie i bieżącą aktualizację w systemach zarządzania nieruchomości danych o zawartych umowach, powierzchniach, warunkach płatności, danych właścicieli, jak również zlecanie aktualizacji w tym zakresie, w systemach informacji przestrzennej (wewnętrzne systemy OX2).
 6. Wspólpraca z zespołem projektowym oraz działem construction na odpowiednich etapach rozwoju projektów w zakresie koordynacji kontraktacji nieruchomości.
 7. Współpraca z konsultantami zewnętrznymi i wewnętrznymi  pozyskującym prawa do nieruchomości pod obecne i przyszłe projekty Pracodawcy.
 8. Współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie zmian do umów dzierżawy i służebności.
 
Warunki:
 1. Kontrakt B2B / Umowa o prawcę
 
Softskills:
 1. Umiejętność jednoczesnej pracy na kilku projektach
 2. Proaktywna postawa, umiejętność trafnego identyfikowania pojawiających się problemów oraz optymalnego ich rozwiązywania
 3. Komunikatywność, zdolności interpersolnalne, praca w zespoleWith over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role