Metodeingeniør

BH-227010
  • Competitive
  • Norway Hordaland
  • Contract
  • Oil & Gas
Metodeingeniør

- Utarbeide installasjonsfilosofi i våre ulike oppdrag
- Assistere installasjonsleder på land med metodestøtte for installasjonene
- Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
- Utarbeide en metodebeskrivelse/ metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet
- Ivareta sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse  
- Ivareta riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
- Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
- Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
- Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for å ivareta et godt samarbeid og god felles gjennomføring av de valgte løsninger
- Tett samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore, samt engineering for å utvikle gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
- Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
- Etablere grunnlag for plansekvenser i alle prosjektfaser, fra engineering og frem til områder og systemer blir overlevert kunden 

Qualifications:
- MSc/BSc innenfor relevant fagretning
- Fagbrev som industrimekaniker, industrirørlegger, platerarbeider e.l.
- Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning
- Norsk muntlig og skriftlig
- Gode evner til å kommunisere med andre mennesker, skriftlig og muntlig
- Målrettet og systematisk
- God faglig og tverrfaglig forståelse
- Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder på norsk og engelsk
- Analytisk og åpen til sinns 

Location:
Bergen og Stavanger

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role