Miljøingeniør Hammerfest LNG

BH-274494
  • Competitive
  • Norway Finnmark Hammerfest
  • Contract
  • Oil & Gas
Miljøingeniør Hammerfest LNG 

Kontraktsperiode: 31.07.2024 - 30.05.2025
Lokasjon:Hammerfest

Arbeidsoppgaver:

- Være pådriver for forbedring innen ytre miljø og en bærekraftig utvikling 
- Være oppdatert på myndighetskrav, interne krav og relevante standarder som omhandler ytre miljø  
- Bistå driftslinjen ved Hammerfest LNG i oppfølging av gjeldende tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og tillatelse til kvotepliktige utslipp til luft  
- Utarbeide søknader og rapportere miljødata til aktuelle myndigheter  
- Være oppdatert på driftsbetingelser og bidra for mer miljø- og energieffektiv drift, samt jobbe med ambisiøse klimamål for Hammerfest LNG  
- Støtte og rådgi driften med miljø- og risikovurderinger  
- Bidra til oversikt over risikobilde ytre miljø, og være pådriver for at miljørisiko håndteres som del av integrert risikostyring  
- Lage arbeidsbeskrivelse for miljøovervåking og påse at den blir gjennomført iht. til planen 
- Ta vare på biologisk mangfold på og rundt Melkøya  
- Delta i dedikerte forbedringsprosjekter relatert til ytre miljø  
- Delta i verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter relatert til ytre miljø Denne stillingen vil ha et ekstra fokus på utslipp til luft og oppfølging av utslipp som faller inn under EUs klimakvotesystem (EU ETS)

Kvalifikasjoner:
- Det søkes primært etter kandidater med utdanning på mastergradsnivå eller høyere. 
- Relevant erfaring (inkludert driftserfaring fra landanlegg) kan kompensere for formell utdanning. 
- Kandidater med kompetanse og erfaringe innen oppfølging av utslipp til luft, inkludert EUs klimakvotesystem (EU ETS) er av spesiell interesse. 
- Må kunne beherske norsk språk (flytende muntlig og skriftlig). 
- Kandidater som kan jobbe fra Melkøya/Hammerfest vil bli foretrukket, men kvalifiserte kandidater fra andre lokasjoner oppfordres også til å søke (Harstad, Bergen, Stavanger, Oslo, Stjørdal, Rotvoll)

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role