Prosjektstyringsleder

BH-227356
  • Competitive
  • Norway Vestfold
  • Contract
  • Oil & Gas
Prosjektstyringsleder

- Lede avdelingen for plan, kost og estimering i prosjektet
- Gi god og jevnlig støtte til planleggere, kostkontrollere og estimatorer med tydelige frister for å tilfredsstille kontraktens krav
- Ansvarlig for å innhente informasjon til uke- og månedsrapportering til kunde
- Sørge for at styringsinformasjon til måneds- og ukesrapporter er tilgjengelig til riktig tid.
- Ansvarlig for månedlig forecastingsprosess internt og med underleverandører
- Utvikle trender og analyser for time- og kostutvikling i prosjektet og foreslå korrektive aksjoner.
- Ansvarlig for prosess tilknyttet Baseline oppdateringer
- Ansvarlig for endringsstyring (VO/VOR håndtering) mot kunde
- Varsling til kunde innen tidsfrister
- Ansvarlig for å melde oppnåelse av kontraktuelle milepæler til kunde
- Strategi for oppnåelse av evt kontraktuelle LD milepæler
- Bistå prosjektleder med formell kommunikasjon mot kunde for å ivareta kontraktens krav og frister
- Delta i prosjektplanlegging og risikostyring.
- Koordinere EPCI-aktørene og prosjektfasene i en total prosjektplan

Qualifications:
- 3-årig høyskole eller universitet
- Meget god forståelse for plan, kost, kontrakt og kunne se sammenhenger mellom disse og påvirkninger i en EPCI gjennomføring. 
- Teknisk bakgrunn vil være en fordel. 
- Bør ha gode excel kunnskaper. Kunnskap om databaser vil også være positivt.
- Må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
- Må ha kjennskap til MS Office inkl. Excel, ønskelig med kunnskap om databaser
- Engelsk flytende, muntlig og skriftlig.

Location:
Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen foretrukket

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role