QC-koordinator VEM

BH-273480
  • Competitive
  • Norway Rogaland Stavanger
  • Contract
  • Oil & Gas
QC-koordinator VEM  

Kontraktsperiode: ASAP - 31.12.2025
Lokasjon: Stavanger

Arbeidsoppgaver:

- Bistå PED-koordinator fabrikasjon med oppfølging av PED-krav
- Koordinere sveiseaktiviter som kontroll, inspeksjon, sjekking/bevitnelse, 
- Etterleve krav i TR1846, TR2323, NORSOK M601 og NORSOK M101 
- Faglig rådgiving innen disiplin til relevante funksjoner ved fabrikasjons –og installasjonsoppdrag.
- Bistå innkjøp og materiell planlegger med utsjekk av direkte innkjøpte fabrikasjons produkter
- Samordne fabrikasjonsleveransene til Oppdrag sammen med Logistikk/VU Base
- Bistå ved evaluering/prekvalifisering av prefab underleverandør 
- Evaluere og godkjenne fabrikasjonsdokumentasjon fra underleverandør
- Kommentere fabrikasjonsverkstedets Inspeksjon –og Test Plan og delta i kontrollaktiviteter ihht dette
- Verifisere at produktene hos/fra fabrikasjonsverksted er ihht tegninger og krav    - Følge opp dokumentasjon og CE-merking ihht PED-krav
- Verfisere MCCR for prefabrikasjon

Kvalifikasjoner:
- Er kjent med selskapets styrende dokumenter relatert til PED-gjennomføring i prosjekter
- 5 års erfaring med ingeniøroppgaver innen sorte fag

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role