Senior Estimator

BH-246433
  • Competitive
  • Norway Rogaland Stavanger
  • Contract
  • Oil & Gas
Senior Estimator 

- Gjennomgå alle kontraktsdokumenter for å forstå omfanget av arbeidet, utarbeide material enhetskost og konstruksjonskost/timer som kreves i henhold til NS3420 - Målebrev (ihht kontraktens preamble og definerte regler for oppmåling)
- Måling / re-måling av fremdriften av konstruksjonsarbeidet og klargjøring av målebrev og NS3420/
- Gjennomgang og analyse av kontraktørens NS3420/ Målebrev, prognose og faktura. 
- Gjennomgå konstruksjonsplaner og utarbeide mengdekrav.
- Verifisere konstruksjons- og materialkostnader, samt kontrakt og kompensasjonsformat for å sikre de beste avtalene.
- Kontakt med byggeledere, entreprenører og underleverandører.
- Utarbeide rapporter, analyser, kontrakter, budsjetter, risikovurdering og andre dokumenter.
- Periodisk onsite konstruksjonsbefaring med byggherren for godkjenning og verifikasjon av fremdriften
- Kontroll av endringer til kontrakt og kompensasjon
- Sikre samspill med planleggings- og/eller kostnadsdisipliner for å sikre riktig tilpasning mellom kostnad/estimat og tidsplan
- Kvalitetssikre at selskapets prosedyrer for prosjektkontroll ligger til grunn og brukes for alle kostnadsestimater og BOQ.
- Bistå med vedlikehold og oppdatering av selskapets erfaringsdatabase med «As-Built»-data. 
- Støtte inn og koordinere kostnadsrisikoanalyse etter behov.
- Gjennomføre ukentlige møter med formann, anleggsleder, kostansvarlig, og stikning ingeniøren om utført arbeid, innmålingsdata og endringer.
- Kontinuerlig følge opp mengdeberegning på postnivå, og månedlige levere en «Cut Off» oppstilling av utførte mengder/endringer.

Qualifications:
- Bachelorgrad innen ingeniørfag / Chartered Quantity Surveyor eller tilsvarende utdanning
- Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende Quantity Surveyor stilling innen olje- og gassindustrien, inkludert minimum 3 år som mengdemåler i store byggeprosjekter. (10 års erfaring dersom ingen ingeniørkvalifikasjoner)
- Ha en god forståelse for konstruksjonsmetoder innenfor grunn, betong, stål og tømmer.
- Fordelaktig med erfaring fra prosjekter med bruk av totalstasjon, drone og laserskanning.
- Ha en dypere forståelse av konstruksjonsmetode og har erfaring med mengde oppmåling/verifikasjon i bygg og anlegg prosjekter.
- Være en avansert bruker av Microsoft Excel-programvare
- NS8405 og NS3420 (Målebrev) og andre NS-stander
- Selvstendig masseberegning
- Flytende i norsk språk både muntlig og skriftlig
- Minimum 10-15 års relevant erfaring fra produksjons prosjekt
- Erfaring fra gjennomføring av både større og mindre anleggsprosjekter
- Må kunne vise til sterk kompetanse innen et eller flere programvarer; Gemini Terreng/ProAdm, AutoCAD, Bluebeam CAD eller Adobe Pro, Solibri, og Navisworks.
- Meget gode referanser.
- Track record med hensyn til å bidra til verdiskapning til prosjektet og presentere videre til ledelse og andre interessenter i prosjektet.
- Kunne utarbeide egne CAD modeller / tegninger (snitt og plan) som underlag til målebrev.
- Kjenne til prinsippene med timebruk for å kunne lage bistå med «Forecast» rapportering basert på utførte mengder.
- Selvstarter med et sterkt leveringsfokus, utmerket problemløsning og analytiske ferdigheter
- Evne til å jobbe selvstendig, styre prosesser og være proaktiv
- Er positiv, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst
- Sterke og effektive kommunikasjonsevner. Villig til å motta/gi konstruktive tilbakemeldinger.
- Fleksibel og tilpasningsdyktig med hensyn til å håndtere endrede prioriteringer og nye oppgaver
- Åpensinnet lagspiller med evne til å påvirke, dele kunnskap og håndtere grensesnitt mot et bredt spekter av team/disipliner/strategiske partnere
- Evne til å drive kontinuerlig forbedring ved å bruke Lean-metodikk 
- Kan jobbe i et tidsfristdrevet miljø og kan håndtere mange aktiviteter samtidig
- Kunne «snakke data» og utnytte digital teknologi og omsette det til mer effektive arbeidsprosesser og høyere produktivitet
- Oppførsel i tråd med kundens “SAFER” verdier

Location:
TBD

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role