Senior Technical Safety Engineer

BH-226915
  • Competitive
  • Norway Hordaland
  • Contract
  • Oil & Gas
Senior Technical Safety Engineer

- Sikkerhetsingeniøren vil ha ansvar for teknisk sikkerhet i egne studier og gjennomføringsprosjekter i vedlikehold- og modifikasjonsavtalen, og vil være del av et team av sikkerhetsingeniører og samarbeide også innad i disiplinen.
- Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning

Qualifications:
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
- Minimum 5 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunnskaper er en fordel, ikke et krav
- Grunnleggende sikkerhetskurs er en fordel

Location:
Bergen

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role