Connecting

Image 2021 05 07 T12 58 35

จ้างถาวร

NES Fircroft คือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคัดสรรแรงงานประจำในกลุ่มวิศวกรรมและด้านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งน้ำมัน และก๊าซ เคมีภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทีมงานที่มีรางวัลรับรองของเรามีประสบการณ์กว่า 40 ปีในการค้นหาบุคลากรและผู้บริหาร เราพร้อมจัดหาแรงงาน เร่งด่วน ให้ความช่วยเหลื