Project Manager - Biogas

BH-269777
 • Competitive
 • Poland Wrocław
 • Permanent
 • Alternative & Renewable Energy
 • Energy from Waste / Biomass
Dla jednego z naszych klientów poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Projektu, przy budowie biogazowni.

Kierownik Projektu - odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację, wdrażanie, wykonywanie, sprawdzanie i kończenie projektu, zgodnie ze strategią, zobowiązaniami i celami firmy

Główne obowiązki:
 • Proponuje, wdraża i dostosowuje strategię realizacji projektu
 • Gwarantuje stosowanie zasad QHSE na swoim obszarze
 • Autonomiczny w określaniu wartości celu i wartości wyjściowych swojego projektu
 • Odpowiedzialny za koszty (marża, prognoza budżetowa po zakończeniu), jakość, czas realizacji i wydajność techniczną projektu, za który jest odpowiedzialny
 • Samodzielnie zarządza, przewiduje i wpływa na relacje z interesariuszami zewnętrznymi (klientem, inżynierem konsultantem, partnerami i podwykonawcami)
 • Proponuje i wdraża zarządzanie umowami. Gwarantuje przestrzeganie zobowiązań umownych, zapewnia stosowanie umowy głównej i ochronę interesów spółki
 • Prowadzi, koordynuje i jednoczy swój zespół wokół strategii biznesowej
 • Potrafi zarządzać wielokulturowym zespołem i uczestniczy w procesach HR dotyczących zespołów przydzielonych mu do projektu
 • Definiuje swoje potrzeby i zarządza relacjami z interesariuszami wewnętrznymi (kierownikami oddziałów: inżynieria, zaopatrzenie...) obszaru, za który jest odpowiedzialny. W razie potrzeby ostrzega swoje kierownictwo
 • Identyfikuje, analizuje, zarządza i podsumowuje możliwości
 • Identyfikuje, analizuje i zarządza ryzykiem w obszarze, za który jest odpowiedzialny
 • Sporządza raporty dotyczące jego obszaru odpowiedzialności

Kwalifikacje i wykształcenie:

 • Min. 10 lat ogólnego doświadczenia w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi dla wykonawców (model EPC / DB). 
 • Stopień inżyniera. Inżynier generalny lub specjalizacja budownictwo ogólne, mechanika lub elektryka.
 • Języki: wymagane biegłe posługiwanie się językiem angielskim
 • Wiedza i udokumentowana umiejętność zarządzania kontraktami budowlanymi o wartości ponad 15 mln €
 • Umiejętność koordynowania zespołu inżynierów, partnerów i podwykonawców w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych
 • Komunikatywność, umiejętność nawiązaywania relacji.


With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Apply for this role