จ้างถาวร

NES Fircroft คือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคัดสรรแรงงานประจำในกลุ่มวิศวกรรมและด้านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งน้ำมัน และก๊าซ เคมีภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทีมงานที่มีรางวัลรับรองของเรามีประสบการณ์กว่า 40 ปีในการค้นหาบุคลากรและผู้บริหาร เราพร้อมจัดหาแรงงาน เร่งด่วน ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ และเรามีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่มีความรู้จริงเกี่ยวกับตลาด ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับของเราครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วโลก และพิสูจน์ได้จากระดับความผูกพันในระดับสูงกับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ของเรา สำนักงานของเรา กว่า 60 แห่งทั่วโลกทำให้เราพร้อมให้ความมั่นใจว่าเราจะสามารถค้นหาบุคลากรที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ของคุณไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

เราพร้อมช่วยคุณในการค้นหาแรงงานประจำที่คุณต้องการ

เรามีเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกับคุณ เราจึงสามารถเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับลูกค้าได้ สอดคล้องกับเกณฑ์การค้นหาต่าง ๆ และจากความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับส่วนปฏิบัติการของคุณ เพื่อให้แน่ใจ ว่าบุคลากรและผู้ว่าจ้างจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี

เมื่อได้รับมอบหมายโจทย์ในการจัดจ้างบุคลากรประจำจากคุณแล้ว เราพร้อมที่จะประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามี เพื่อให้คุณสามารถควบคุมกระบวนการจัดจ้างได้ดียิ่งขึ้นโดยการ:

ช่วยให้คุณเข้าถึงบุคลกรที่ดีที่สุด

เรามีสำนักงานเปิดดำเนินการกว่า 100 แห่งทั่วโลกครอบคลุมผุ้ปฏิบัติงานกว่า 127 สัญชาติในกว่า 91 ประเทศ ฐานข้อมูลบุคลากรของเราประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับนานาชาติในฐานะผู้รู้จริง

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ

คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล การสัมภาษณ์หรือการตรวจสอบประวัติใด ๆ เราพร้อมดูแลคุณในทุก ๆ ด้าน

การเชื่อมโยงบุคลากรกับกลุ่มเป้าหมาย

โครงสร้างรองรับตลาดที่ซับซ้อนของเราทำให้เราสามารถประเมินผู้สมัครในแต่ละพื้นที่และภาคส่วนได้ตาม เป้าหมายในการคัดสรรของเรา

แบ่งปันความเสี่ยงร่วมกับคุณ

เรากำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมหลักประกันที่เชื่อถือได้และพร้อม รับผิดชอบความเสียหายหากเราไม่สามารถนำเสนอผลงานตามที่ให้คำมั่นสัญญาได้

การทำงานที่หลากหลาย

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการสรรหาบุคลากรจากสำนักงานของลูกค้าไม่ใช่ของเราเอง เราพร้อมพิจารณาความต้องการของคุณเพื่อจัดตั้งสำนักงานโครงการเฉพาะกิจภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณ

บริการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

เรามีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก และมีการจัดการกระบวนการคัดสรรบุคลากรเป็นอย่างดี พร้อมทั้งการ ให้คำปรึกษาและการวางแผนการจัดจ้างในเชิงกลยุทธ์ และการรายงานข้อมูลแจ้งความคืบหน้าต่าง ๆ

ค้นหาผู้บริหาร

เรามีทักษะที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับการค้นหาบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ ข้อมูลตลาดและฐานบุคลากรเป้าหมายในปัจจุบันอย่างละเอียดทำให้เรามีเป้าที่ชัดเจนในการค้นหาบุคลากรที่เป็น ที่้ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จนกว่าจะมีการค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่คุณ ต้องการได้สำเร็จ

Engineer

เรามีการปกปิดข้อมูลเป็นอย่างดีตลอดกระบวนการ และดูแลแผนงานต่าง ๆ อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า และผู้สมัครจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่

Energy Market Insights

เรามีการประเมินบุคลากรตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดพิจารณาจากฐานข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะ พร้อมการแจ้งข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

Staffing expertise for a brighter tomorrow

Get in touch