การจ้างพนักงานตามสัญญา

NES Fircroft คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาบุคลากรสัญญาจ้าง รวมทั้งระบบคัดสรรบุคลากรสัญญาจ้างในกลุ่มงาน ด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและก๊าซ พลังงานและพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทีมงานระดับนานาชาติที่มีรางวัลรับรองของเรามีประสบการณ์กว่า 50 ปีด้านการจัดหาแรงงานชั่วคราวและแรงงาน รับเหมา โดยประกอบไปด้วยที่ปรึกษาเฉพาะสาขาที่มีความเข้าใจตลาดอย่างแท้จริง

เรามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายของโลก และพร้อมเลือกสรร บุคลากรในระดับสากลที่มีคุณภาพเพื่อให้คุณได้พบกับแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญตรงความต้องการและพร้อมผลักดันธุรกิจและโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการจัดหารบุคลากรสัญญาจ้างที่ต้องการ

เราพร้อมให้ความสะดวกแก่คุณในการดูแลด้านการจัดหาบุคลากรสัญญาจ้างให้แก่คุณ ซึ่งหมายถึงคุณจะสามารถ ค้นหาบุคลากรชั่วคราวที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณในเวลาที่คุณต้องการ
การจัดหาบุคลากรสำหรับโครงการของคุณสำหรับเราคือการ...

ช่วยให้คุณเข้าถึงบุคลกรที่ดีที่สุด

เรามีสำนักงานเปิดดำเนินการกว่า 100 แห่งทั่วโลกครอบคลุมผุ้ปฏิบัติงานกว่า 127 สัญชาติในกว่า 91 ประเทศ ฐานข้อมูลบุคลากรของเราประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับนานาชาติในฐานะผู้รู้จริง

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ

คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล การสัมภาษณ์หรือการตรวจสอบประวัติใด ๆ เราพร้อมดูแลคุณใน

ลดเวลาในการจัดจ้างของคุณ

ที่ต้องการตามเวลาและภายในงบประมาณที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ต่อเนื่องใด ๆ ในแผนธุรกิจของคุณ

​การควบคุมมาตรฐานที่เชื่อมั่นได้

การชำระเงินสำหรับผู้รับจ้างจะสั่งจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่น โดยเรามีทีมงานควบคุมมาตรฐานในระดับภูมิภาคที่พร้อม กำกับดูแลสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ

ขับเคลื่อนและพร้อมดูแลผู้รับจ้างของคุณ

เราพร้อมดูแลจัดการเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดเตรียมที่พักและ การจ่ายค่าตอบแทนในพื้นที่

ปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เราสามารถจัดการกระบวนการคัดสรรบุคลกรจากพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณได้ในกรณีที่ต้องการ รวมทั้งมีบริการ ให้คำปรึกษาและการจัดทำแผนการจัดจ้างในเชิงกลยุทธ์พร้อมทั้งการจัดทำรายงานแจ้งความคืบหน้า

ปณิธานของเราด้านการควบคุมมาตรฐาน

NES มีบุคลากรด้านการควบคุมมาตรฐานที่จัดไว้โดยเฉพาะภายในทีมงานกลุ่มพาณิชย์และด้านกฎหมายที่มี ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกลุ่มพาณิชย์ เงื่อนไขด้านปัจจัยเสี่ยง HSE การควบคุมคุณภาพ การปกป้องข้อมูล การจัดการการเดินทางและประกันภัยต่าง ๆ

เครือข่ายให้บริการใน 6 พื้นที่: ครอบคลุมทั้งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย UAE และนอร์เวย์ เครือข่ายให้บริการของเรามีความครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความเข้าใจข้อกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตามขอบเขตการดำเนินโครงการของคุณอย่างแท้จริง เราจะไม่อนุญาตให้มีการเริ่มปฏิบัติงานในบริษัทของคุณหากไม่มีความ มั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะมีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่

เรามีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหน เพื่อให้คุณ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอคำแนะนำด้านการค้าและการบัญชี

เรามีแผนประกันภัยมากมายจัดไว้ให้สำหรับผู้รับเหมา (รับจ้าง) รวมทั้งเงื่อนไขความรับผิดของผู้ว่าจ้าง ค่าตอบแทนของแรงงาน ส่วนความรับผิดชอบทั่วไปและส่วนความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกเพื่อให้ครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ ทั้งกรณีการบาดเจ็บ เสียชีวิต และความเสียหายต่อสถานที่และการบาดเจ็บของบุคคลอื่น ๆ

Deloitte ที่ปรึกษาด้านการเงินในระดับสากลของเราพร้อมช่วยเราในการดูแลปัญหาและแนวโน้มต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ เงื่อนไขทางกฎหมายด้านภาษี ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการทางศาล เรามีข้อมูลด้านการเงินในเชิงลึกที่พร้อม ให้บริการคุณอย่าง

บริษัทของคุณให้บริการในอุตสาหกรรมพลังงานหรือไม่ เราพร้อมให้สนับสนุนวิศวกรของคุณในการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย

การจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานนอกชายฝั่งบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือในไซต์งานขุดเจาะทางไกลอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะหากเป็นบุคลากรที่ต้องจัดหามาจากต่างประเทศ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการคัดสรรบุคลากร เรายังมีบริการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญญาจ้างที่เชื่อถือ พร้อมการดูแลด้านประกันภัยที่ครอบคลุมและ การจัดการด้านบัญชีเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรในธุรกิจพลังงานของลูกค้าจะได้รับการดูแลในทุกขั้นตอนของโครงการ

การดูแลแรงงานของคุณให้โดยเราจะช่วยลดภาระด้านโลจิสติกส์และทำให้คุณสามารถจดจ่อกับธุรกิจที่ต้องดูแล ได้อย่างเต็มที่ ทีมงานระดับภูมิภาคของเราประจำอยู่ในเขตเวลาที่คุณเปิดดำเนินกิจการ และสามารถประสานงาน ในภาษาท้องถิ่นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่คุณอาจไม่ทราบและอาจ เป็นประโยชน์กับคุณ...

​วีซ่าและการเดินทาง

มีบริการดูแลแบบครบวงจรจัดให้สำหรับผู้รับจ้างทั้งในการออกวีซ่า/ขอใบอนุญาตทำงาน แผนการเดินทางทั้งหมด จะมีการดูแลให้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

บริการด้านการเตรียมความพร้อม

เรามีเจ้าหน้าที่นัดรอและทักทายที่สนามบิน พร้อมจัดบริการเพื่อสร้างความคุ้นเคยและช่วยเหลือด้านการ ลงทะเบียนกับแพทย์ สถานศึกษาและธนาคารในพื้นที่เพื่อให้วิศวกรของคุณสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ที่สุด

ที่พัก

เราพร้อมดูแลด้านการค้นหาที่พักทั้งในระยะสั้น/ระยะยาว รวมทั้งมีบริการจัดการการเข้าพักเพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุดและเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานของคุณจะพร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

หากมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น เรามีกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของบุคลากรผ่านที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของกลุ่มอุตสาหกรรมจากภายนอก และมีแผนการอพยพหลบหนีที่พร้อมสรรพเรามีการจำลองแผนสถานการณ์ฉุกเฉินไว้สำหรับคุณ เพื่อเตรียมการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงการติดต่อกับคุณโดยเร็วที่สุดและการจัดส่งทีมงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิในสถานการณ์ที่อันตราย เราพร้อมดูแลให้บุคลากรที่ได้รับการจัดจ้างของคุณได้รับทราบสถานการณ์

  • สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ เราพร้อมร่วมมือกับคุณเพื่อส่งตัวกลับประเทศในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือต้องรับการรักษาต่อเนื่อง
  • ในสถานการณ์ที่อันตราย เราพร้อมดูแลให้บุคลากรที่ได้รับการจัดจ้างของคุณได้รับทราบสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง
  • ในสถานการณ์ที่ต้องมีการอพยพออกจากพื้นที่ เรามีระบบติดตามการเดินทางขั้นสูงที่จัดไว้ให้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวล่าสุดของบุคลากรที่จัดจ้าง และมีทีมงานจัดแผนการเดินทางเพื่อจัดเตรียมเรื่องการอพยพและขนย้าย

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งหมดจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ เราจึงมีการจัดประกันภัยที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดของลูกค้าของเราและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกันภัยที่เราจัดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมด และรวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป (ความรับผิดทั่วไปและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ค่าชดเชยแรงงานและส่วนความรับผิดสำหรับผู้ว่าจ้าง 

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมแบบทั่วโลกของเราเป็นกรมธรรม์ที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแผนประกันที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับพื้นที่ กลุ่มอุตสาหกรรมและเงื่อนไขสัญญาของคุณ

ทีมงานจัดการด้านบัญชีเงินเดือนที่มีรางวัลรับรองของเรามีจัดไว้แยกเป็นภูมิภาคเพื่อดูแลกิจการด้านบัญชีเงินเดือนให้เกิดความต่อเนื่องครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานกว่า 10,000 คนในกว่า 70 ประเทศ บริการด้านบัญชีเงินเดือนของเราได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากอย่าง Payroll Quality Partnership และยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง “International payroll provider of the year” ที่งาน CIPP Excellence Awards 2016

การจัดการบัญชีเงินเดือน: เรามีการบูรณาการกระบวนการด้านบัญชีเงินเดือนเป็นอย่างดีและรับประกันว่าจะมีการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรที่ว่าจ้างทุกคนอย่างถูกต้องและตรงเวลาในสกุลเงินที่กำหนดไว้

  • เรามีการเตรียมการกับธนาคารในการชำระเงินครอบคลุมกว่า 35 สกุลเงินทั่วโลก การรับประกันบัญชีเงินเดือนของเราครอบคลุมบุคลากรที่ว่าจ้างว่าจะไม่มีการชำระเงินล่าช้าหรือไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรา และจะจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสกุลท้องถิ่นเทียบเท่า US$ 1000 ต่อวันจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว*
  • การติดตามและแจ้งข้อมูลค่าล่วงเวลาและเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่สำคัญ การควบคุมดูแลเรื่องใบแจ้งเวลาที่ซ้ำซ้อนและการกำหนดข้อจำกัดในการแก้ไขขใบเวลาหลังมีการรับรองแล้วล้วนมีส่วนช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลานับชั่วโมงในการวิเคราะห์กระดาษคำนวณมากมาย
  • เราพร้อมทำให้กระบวนการทำงานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดสำหรับบุคลากรของคุณ ซึ่งรวมไปถึงการจัดช่องทางการติดต่อกับ NES ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น
  • คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราเข้ามาดูแลการจัดการด้านบัญชีเงินเดือนสำหรับโครงการของคุณมากน้อยแค่ไหน เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเรากับระบบจัดซื้อออนไลน์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดการด้านการเงินของคุณได้ดียิ่งขึ้น

*ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การจัดสรรเงินเพื่อจ่ายค่าจ้าง: เราเข้าใจดีว่าโครงการของคุณอาจไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ในทันที และเราพร้อมช่วยคุณในการจัดการกระแสเงินสดโดยการรวมรายการชำระเงินทั้งหมดไว้เป็นใบแจ้งหนี้พึงจ่ายรายการเดียวภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถรับประกันกับบุคลากรที่ว่าจ้างของคุณได้ว่าจะได้รับเงินถูกต้องและตรงตามเวลา

Staffing expertise for a brighter tomorrow

Get in touch